Montaj filtru F2

 1. Deşurubaţi perlatorul bateriei A
 2. Deşurubaţi piuliţa C şi scoateţi elementul de legătură E.
 3. Introduceţi garnitura mare F în corpul G şi garnitură mică D în piesă E.
 4. Înşurubaţi piesa de legătură E în filetul ţevii bateriei.
 5. Strângeţi piesa E manual cu ajutorul piesei L.
 6. Repoziţionaţi corpul filtrului H perpendicular pe ţeavă. Înşurubaţi piesa C în corpul G şi strângeţi-l puternic manual.
 7. Puneţi cartuşul filtrant J în lăcaşul H al corpului introducând cele două găuri în cele în corpul cartusului.
 8. Înşurubaţi ferm capacul K de corpul H. Rotiţi maneta I în jos pentru a beneficia de apă filtrată.
 9. Atentie !!!! Lăsaţi să curgă apă filtrată circa 2 minute pentru activarea carbonului din cartusul filtrant.
 10. Înainte de fiecare folosire a filtrului lăsaţi să curgă apă prin filtru circa 3 secunde.
 11. Dupa utilizare nu uitati sa rotiţi înapoi maneta pentru folosirea apei nefiltrate. Riscati sa folositi apa filtrata in activitati care nu necesita uzul apei filtrate sau sa folositi apa calda prin filtru. In ambele situatii durata de viata a filtului va scadea considerabil.

Înlocuire cartuș R2/R5

 1. Deşurubaţi capacul şi puneţi-l alături.
 2. Prindeţi cu o mână cartuşul filtrant şi cu cealaltă mână ţineţi unitatea filtrantă.
 3. Trageţi dreot cartuşul până va ieşi din unitatea filtrantă.
 4. Scoateţi capacul roşu de protecţie de la cartuşul nou (dacă există).
 5. Aliniaţi găurile din cartuşul nou cu discurile albe din unitatea filtrantă.
 6. Apăsaţi cartuşul în unitatea filtrantă.
 7. Înşurubaţi înapoi capacul.
 8. Porniţi apa pentru filtrare şi lăsaţi-o să curgă 5 minute.
 9. Înaintea fiecărei utilizări lăsaţi să curgă apă cca 3 secunde

Montaj filtru F8

Urmați întocmai instrucțiunile din prezentarea grafică.

Instalarea pe ţeava robinetului
În funcţie de prezenţa filetului la interiorul sau exteriorul ţevii se poziţionează adaptorul care se infileteaza odată cu piuliţa conector şi o garnitură folosind cheia de strângere. (vezi fig. alăturată)

Montajul filtrului
Corpul filtrului se montează prin înşurubarea piuliţei conector de corpul propriu-zis.
Cartuşul filrant se introduce în spatele corpului în pozita de 45 grd, iar prin rotirea în sens orar se fixează de acesta. (vezi fig. alăturată)

Utilizare
Porniţi apa şi trageţi maneta comutatorului pe poziţia de filtrare. Lăsaţi să curgă apă cca 5 min pentru activarea cărbunelui activ din cartuşul filtrant.
Bună funcţionare a filtrului va fi confirmată de lumină verde intermitentă a indicatorului luminos.

Înlocuire cartuș R8

Apariţia culorii roşie în indicatorul luminos marchează momentul de la care trebuie să vă procuraţi un alt nou cartuş filtrant R8C.

Cu robinetul oprit, se roteşte cartuşul filtrant 45 grd în sens antiorar, ieşind practic din corpul filtrului. Montajul noului cartuş filtrant se face în ordinea inversă descrisă mai sus său conform descrierii din fig. alăturată.