Termeni și condiții

Site-ul instapure.ro, denumit în continuare “instapure.ro”, este deţinut şi administrat de societatea comercială AQUAPIK S.R.L., având următoarele date de identificare:
- Cod Unic de Înregistrare RO 28990200 - înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/9858/2011
- sediul în Strada Dr. Russel 18, Sector 2, Bucureşti, România.
- Telefon: 0753345873
- E-mail: contact@instapure.ro

Navigarea pe site-ul instapure.ro urmată de Comandă echivalează cu citirea, înţelegerea şi acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

Instapure.ro îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

În caz de divergenţă sau neînţelegeri între instapure.ro şi Client, se vor aplica Termenii şi condiţiile valabile la momentul Comenzii.

1. Definiţii

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul instapure.ro.

Client - persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă.

Produse şi Servicii - orice produs său serviciu menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.

Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client prin care Clientul îşi exprimă intenţia de a achiziţiona anumite Produse şi Servicii şi să facă plata acestora.

Vânzător – AQUAPIK S.R.L., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 28990200, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/9858/2011 cu sediul în Strada Dr. Russel 18, Sector 2, Bucureşti, România. Ţel.: 0753.345.873. E-mail: contact@instapure.ro

Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă şi să livreze Produsele şi Serviciile iar Clientul este de acord să achiziţioneze, să primească şi să facă plata acestor Produse şi Servicii.

Curier – orice persoană de drept public său privat care prestează servicii de curierat rapid.

2. Drepturile de proprietate intelectuală
Conţinutul site-ului instapure.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea Instapure.ro şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul Instapure.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Instapure.ro şi logo-ul Instapure sunt mărci înregistrate ale AQUAPIK SRL.


Utilizarea pe Instapure.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Instapure.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului site-ului.

3. Exonerarea de răspundere

Instapure.ro nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la Instapure.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător, că nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari. Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu, Instapure.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site. Instapure.ro nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Instapure.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul Instapure.ro, acestea find puse la dispoziţia Instapure.ro de către furnizori.

Informaţiile incluse pe Instapure.ro au caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună credinţă, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoştinţa Vânzătorului la adresa contact@instapure.ro pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Instapure.ro îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse şi Servicii care sunt afişate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru produse (preţuri pe care le poate aprecia că fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

Instapure.ro, în calitate de organizator al campaniilor promoţionale, nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate sau deteriorate şi îşi rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziţie ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilităţi sporite a informaţiilor, iar Instapure.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4. Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului Instapure.ro pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încălca drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, nu serveşte unor campanii de promovare care nu au legătură cu Instapure.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entităţi vor fi raportate organelor abilitate. Instapure.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră ca respectivul Utilizator garantează originalitatea lor şi acordă instapure.ro şi afiliaţilor/asociaţilor săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifică, adaptă, publică, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terţe entităţi fizice sau juridice.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele şi prenumele, telefon, adresa (domiciliu/reşedinţa), e-mail şi data naşterii.

Atunci când un Utilizator îşi creează un cont pe Instapure.ro, va primi comunicări comerciale din partea Instapure.ro

Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidenţiale. Instapure.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere şi alerte.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Instapure.ro are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicaţii electronice, informarea Clienţilor privind situaţia contului lor de pe instapure.ro, informarea Clienţilor privind evoluţia şi starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca aceste date să fie incluse în baza de date a Instapure.ro şi cu utilizarea şi prelucrarea de către Instapure.ro, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către Instapure.ro

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

În cazul în care Clientul îşi modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către Instapure.ro şi există Comenzi în derulare, Comenzile îşi păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

Instapure.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terţi, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ţine răspunzător pe Instapure.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

6. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul Instapure.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. Instapure.ro poate refuză cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că a utilizat informaţii neconforme cu realitatea sau foloseşte serviciile într-un mod neconform cu uzanţele normale.

7. Preţul

Preţul final plătit de Client este format din preţul produsului + cheltuielile de expediţie şi/sau încasare aferente. Preţurile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate preţurile aferente produselor şi serviciilor comercializate prin intermediul site-ului instapure.ro sunt exprimate în RON şi conţin T.V.A în procent de 19%.

8. Comanda

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar ar putea suporta consecinţele acestor erori (Comandă întârziată, transmisă greşit etc).

Instapure.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informaţii introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant Instapure.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părţi (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

Confirmarea comenzii Dvs.se face prin trimiterea automată a unui e-mail către adresa asociată contului de Client. Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste produse nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care va anunța că produsele au fost expediate.

Instapure.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligaţii între părţi şi fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situaţii:

- eşuarea / invalidarea tranzacţiei online;
- neacceptarea de către bancă emitentă a cardului Clientului / a tranzacţiei;
- date incomplete sau incorecte ale Clientului;
- activitatea Clientului poate produce daune site-ului Instapure.ro /partenerilor;
- livrări consecutiv eşuate;
- alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid şi că nu este obţinut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni la modalitatea de plată.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informaţia prezentată pe acest site să fie exactă şi corecta, Instapure.ro nu poate fi răspunzătoare de inexactităţi care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactităţii, completitudinii şi utilităţii informaţiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situaţii şi pentru motive justificate, Instapure.ro îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situaţii Instapure.ro va anunţă Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între Client şi Instapure.ro în momentul primirii de către Client de la Instapure.ro, prin intermediul poştei electronice (e-mail) a notificării de expediere a Comenzii.

În cazul în care un Produs  şi/său Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către Instapure.ro, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt şi să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Instapure.ro a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Clientul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

9. Facturare – plăți

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Plata se poate face ramburs/ card sau cash în showroom.

10. Garanţia

Pentru produsele achiziţionate din magazinul online instapure.ro se asigură garanţie în conformitate cu Certificatul de garanţie aferent fiecărui produs. Persoana juridică ce asigură garanţia este cea menţionată pe Certificatul de garanţie al produsului.

Pentru a beneficia de garanţie, Clientul are următoarele obligaţii:
- produsul să fi fost cumpărat de la Instapure.ro şi folosit numai în scopul pentru care a fost conceput;
- să respecte instrucţiunile de folosire şi să utilizeze produsul conform instrucţiunilor impuse de producător;
- să păstreze certificatul de garanţie şi documentul fiscal cu care a cumpărat produsul;
- să păstreze ambalajul original şi toate accesoriile care au venit în acesta, şi să le livreze împreună cu produsul în garanţiei

Locul prezentării pentru a putea beneficia de garanţie este cel specificat pe Certificatul de garanţie. În afara cazului în care este specificat altfel, costul transportului este suportat de Client.
Cauze de pierdere a garanţiei:
- avarii sau deteriorări mecanice; expunere excesivă la radiaţii solare; lipsă sau modificarea seriei produsului; modificări ale produsului;
- defectarea produsă ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de utilizare, transport, manipulare şi instalare prevăzute în manualul de utilizare;
- deteriorarea mecanică provocată prin lovirea produsului său inundarea, incendierea, expunerea la soare, descărcări electrice, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenţii neautorizate; din cauza şocurilor;

Instapure.ro nu oferă garanţii Clienţilor:
Produselor consumabile, respectiv a cartuşelor filtrante şi a garniturilor folosite la etanşarea filtrului de ţeava bateriei, decât în cazul în acestea au fost deteriorate de către curier. În acest vă rugăm să aveţi în vedere să menţionaţi pe awb-ul ce însoţeşte livrarea că pachetul a fost deteriorat. Fără a avea această menţiune nu vă putem înlocuii produsul.
în cazul în care produsul achiziţionat nu este potrivit cerinţelor sau aşteptărilor Clienţilor;
după expirarea perioadei pentru care Vânzătorul oferă garanţie produsului;
în cazul în care înlocuirea produselor sau a componentelor neconforme este imposibil de asigurat, inclusiv că urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.
Toate celelalte prevederi cuprinse în legislaţia în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândute, sunt valabile. Drepturile Clienţilor sunt cele prevăzute în legislaţia în domeniu. Garanţia nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.
Condiţiile de garanţie sunt în conformitate cu O.G. 21/1992 şi legea 449/2003,cu completările şi modificările ulterioare.

11. Livrarea

Livrarea Comenzii se face în baza condiţiilor din secţiunea Transport afisata pe prima pagină a Instapure.ro

Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii.

În cazul în care Clientul refuză primirea produselor comandate fără motive întemeiate, Instapure.ro îşi asumă dreptul de a impune plata costurilor de transport adăugându-le valorii viitoarele comenzi. Clientul va fi informat asupra acestui cost suplimentar înainte de expedierea comenzii care conţine plăţi restante de transport.

Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform opţiunii Clientului, prin Curier sau prin ridicarea personală de către acesta din showroom-ul din Bdul Virtuţii, nr.1 stand B023, sect 6, Bucurestti. Între înregistrarea Comenzii şi preluarea acesteia de către Curier există un interval de 12-24 ore. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului şi se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăşi termenul maxim prevăzut mai sus.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care preţul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), Instapure.ro va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la preţul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda iniţială, iar Instapure.ro va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

11.1.Condiţii de livrare

La solicitarea Instapure.ro sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale şi va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepţionării Comenzii în mod personal, Comandă va fi lăsată la adresa precizata doar unei persoane cu varsta mai mare de 18 ani şi doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplineşte condiţiile de mai sus.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locaţia respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepţiona această Comandă.

Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obţine confirmarea prezenţei acestuia la adresa şi ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.

Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Instapure.ro, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

11.2.Recepţia produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexată confirmarea comenzii ce conţine toate informaţiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preţ). Deasemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menţionate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaşte primirea în bune condiţii şi în totalitate a produselor Comandate.
Factura va fi emisă şi transmisă prin email în 2-3 zile după recepţia comenzii.

12. Campaniile promoţionale

12.1. Codurile promoţionale

Codurile promoţionale oferite de Instapure.ro pentru orice promoţii sunt valabile exclusiv pentru secţiunea menţionată în e-mailul de transmitere a codului, cu excepţia cazului în care este specificat altfel. Codurile promoţionale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.

Nu se pot aplica coduri promoţionale asupra produselor care fac parte deja din alte campanii promoţionale sau sunt deja reduse. Acestea se achiziţionează la preţul afişat pe site.

Într-o Comandă se poate folosi un singur cod promoţional, pagina de Comandă nu permite utilizarea mai multor coduri în aceeaşi Comandă. Pentru eligibilitatea la o promoţie nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepţia cazului în care este specificat altfel. Promoţiile care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.

În cazul în care un cod promoţional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoţional respectiv exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa contact@instapure.ro, care să conţină id-ul Comenzii, starea acesteia, numele Clientului şi codul promoţional. Acesta se reactivează pe o perioadă conformă perioadei de valabilitate a regulamentului sub care funcţionează acel cod promoţional.

Atenţie! Promoţiile pe Instapure.ro nu se cumulează între ele. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoţionale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc) ca regulă, cu excepţia situaţiilor în care este menţionat altfel în promoţie. De asemenea, în cazul existenţei unor vouchere procentuale, deţinătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoţii. Anumite campanii promoţionale nu se cumulează cu alte reduceri, promoţii sau acţiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

Instapure.ro stabileşte unilateral sau în colaborare cu anumiţi furnizori ai săi regulamentele promoţiilor şi ale concursurilor pe care le organizează pe Instapure.ro, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promoţiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afişate pe site, în perioada de valabilitate clar menţionată şi în limita stocului disponibil.Instapure.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoţie şi poate retrage promoţia fără notificare prealabilă.

12.2. Întreruperea campaniei promoţionale

În cazul unei campanii promoţionale organizate de Instapure.ro, acesta, în calitate de organizator îşi rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, semnalizare în magazin etc.).

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfăşurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

12.3 Vouchere / cupoane / coduri promoţionale

12.3.1 Prevederi generale

Voucher = cod promoţional, cupon promoţional.

Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher şi are diverse cerinţe pentru a fi valid şi aplicabil. Vă rugăm să verificaţi cu atenţie toate detaliile şi informaţiile de pe voucher astfel încât discountul să vă poată fi acordat.

Valoarea fiecărui voucher este specificată pe acesta.

Taxele de transport şi manipulare se aplică oricărui produs achiziţionat, indiferent de valoare dacă în promoţii, regulamente etc nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher impune o anumită valoare minimă de achiziţie a unor produse, taxele de transport, manipulare etc se aplică de asemenea şi acestor produse. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepţia cazului în care se convine altfel.

Orice articol, indiferent de promoţie va avea o valoare minimă, Instapure.ro nu poate comercializa produse cu valoare zero.

Clientul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcţie de promoţie.

Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite pe site-ul Instapure.ro

Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule.

Voucherele nu sunt destinate revânzării şi nu pot fi convertite în bani.
Voucherele nu pot fi înlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate, distruse sau ieşite din perioada de valabilitate.

Toate prevederile referitoare la fraudă, menţionate pe site-ul Instapure.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce priveşte fraudarea legată de vouchere iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoştinţa organelor abilitate.

12.3.2 Condiţii de aplicare

Fiecare voucher va fi limitat astfel încât nu se admit mai multe vouchere de pe o adresă de IP/de pe aceeaşi adresă.

Orice promoţie la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoană fizică său persoană juridică (identificat ca şi client / utilizator / uşer).

Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare şi are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menţiona în termeni şi condiţii aferente, în e-mailul de oferire a voucherului şi în contul de utilizator secţiunea “vouchere”, sau cum se menţionează în fiecare promoţie/oferta în parte. Instapure.ro îşi rezervă dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunţarea prealabilă a clienţilor.

 
În cazul în care produsele pentru care a fost acordat voucherul şi pentru care clientul s-a calificat la acordarea promoţiei nu au fost achiziţionate, voucherul nu poate fi aplicabil. De exemplu, voucherele acordate pentru anumite produse care ulterior sunt anulate/returnate de către client nu pot fi considerate valide, acestea având efecte numai ca reducere aplicată acelor produse efectiv plătite.

Voucherul se aplică numai produselor/categoriilor menţionate în mod expres că fiind eligibile în promoţie. Produsele care sunt excluse din promoţie sunt comunicate în termeni şi condiţii sau în anumite regulamente sau oferte speciale în secţiunea “excepţii”. Aceste excepţii includ produse care prin lege nu se pot vinde cu discount.

Ofertele promoţionale nu se pot cumula în aceeaşi comandă. Doar un singur voucher de reducere se poate folosi per comandă.

În cazul comenzilor care conţin mai multe produse, valoarea voucherului de reducere este alocată fiecărui produs în dependenţă de valoarea ponderată a acelui produs din valoarea totală a comenzii, excluzând taxele de transport, manipulare şi alte servicii.

Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia ca reducere la comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o comanda plasată în trecut.

12.3.3 Anulare, refuz, retur comanda

În cazul returnării produselor achiziţionate cu voucher, discountul acordat va putea fi reţinut din valoarea returului.

În cazul în care o comanda la care s-a aplicat reducere prin voucher este anulată, respinsă sau returnată integral, clientului i se va returna integral suma plătită iar voucherul îşi va pierde valabilitatea şi nu va putea fi reactivat.

În cazul în care o comanda la care s-a aplicat reducere prin voucher şi conţine mai multe produse este anulată, respinsă sau returnată parţial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte produse rămase în comandă dacă valoarea comenzii nu respectă condiţiile ofertei/promoţiei. instapure.ro nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o comandă cu produse multiple. Clientului i se va restitui suma achitată de acesta pentru produse.

12.4 Campanii cu produs cadou

Orice promoţie la care se oferă produs cadou se limitează la o singură comandă per persoana fizică său persoană juridică (identificat ca şi client / utilizator / uşer).

În cazul în care o comanda la care s-a oferit produs cadou este respinsă sau returnată integral, clientul este obligat să returneze şi produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorata şi nedesigilata. Condiţiile integrale de retur se pot găsi la punctul 13. Politica de retur.

13. Politica de retur. Dreptul de retragere

13.1 Condiţii generale

Instapure.ro oferă posibilitatea returului produselor pentru clienţii care notifică intenţia lor în termen de maxim 14 de zile calendaristice de la primirea coletului.

Returnarea coletului se face exclusiv prin plata costurilor de către Client. Produsele se pot returna prin orice firmă de curierat care asigură livrarea coletului de retur la adresa Comerciantului. Adresa la care se trimit coletele de retur este strada Dr. Russel nr. 18, sector 2, Bucureşti. Telefon de contact: 0753.345.873

În caz de retragere din contract, clientul este obligat să restituie produsele achiziţionate în termen de maximum 14 zile de la data retragerii din contract.

Modalităţi şi termene de returnare a produselor

Clientul se obligă să notifice instapure.ro intenţia sa de a returna produsele achiziţionate, prin email la contact@instapure.ro sau prin telefon la numărul 0753.345.873 în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, instapure.ro poate refuza coletul.

Condiţii de returnare a produselor

În orice situaţie de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeaşi stare în care au fost trimise Clientului, în ambalajul original, cu etichetele intacte şi împreună cu toate documentele care l-au însoţit (factură, certificat de garanţie etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceleaşi condiţie ca la primire: fără defecte (cu excepţia viciilor ascunse şi exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondenţa cu instapure.ro).

Produsele returnate trebuie să respecte valorile iniţiale înscrise pe ambalaj. Nu se acceptă retur produsele care au fost folosite deja şi care nu mai pot fi repuse în vânzare.

În conformitate cu legea în vigoare, instapure.ro îşi rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate că exemplul al consumabilelor de tipul cartuşelor filtrante..

Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

În cazul în care o comandă la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, clientul este obligat să returneze şi produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorata şi nedesigilata. Condiţiile campaniilor promoţionale se pot citi la punctul 12. Campaniile Promoţionale şi mai specific punctul 12.4 Campanii cu produs cadou.

Termene de returnare a banilor

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primeşte banii aferenţi produselor returnate, dar fără costul transportului achitat iniţial, în interval de 14 de zile calendaristice de la data la care instapure.ro este informat de către client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

După validarea returului, clientul poate primi, la alegere, contravaloarea produselor sub forma unui cupon valoric pe care îl va putea folosi în termen de 14 zile de la data confirmării primirii returului de către instapure.ro. După această dată cuponul îşi pierde valabilitatea sau prin plata direct în contul bancar.

13.2. Dreptul de retragere

În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Clientul are urmaroarele drepturi şi obligaţii referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanţa:

Clientul are dreptul ca, înainte de expirarea perioadei de retragere, să se retragă din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) şi art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

Clientul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeaşi stare în care au fost livrate (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte şi documentele care l-au însoţit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, şocuri, urme de folosire excesivă şi/sau intervenţii neautorizate etc.

Instapure.ro va rambursa Clientului contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării făcute de către Client către instapure.ro în ceea ce priveşte decizia de retragere din contract.

Instapure.ro va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Conform legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
- contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
- furnizarea de Bunuri şi/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
- furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
- furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
- furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător; cazul caruselor filtrante.
- furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
- contractele în cazul cărora Clientul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul sau pentru a efectua lucrări urgenţe de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
- furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate care au fost desigilate după livrare;
- furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
- furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere. Aceste limitări se aplică conform OUG 34/2014 art. 16;
Exercitarea dreptului de retragere

În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comandă este achitată, Instapure.ro se obligă să returneze suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării de către Client în ceea ce priveşte deciziei sa de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
3. pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate;
4. Clientul va informa instapure.ro în ceea ce priveşte intenţia sa de retragere din contract prin completarea unui formular de retur aflat la rubrica Informaţii
14. Forţă majoră

Niciuna dintre părţile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parţial) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţă majoră. Părţile îşi vor aduce la cunostita de îndată cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul de a denunţa unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

Forţă majoră va fi probată conform legii.

15. Soluţionarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între  instapure.ro şi Clienţi va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluţionare este medierea, în condiţiile legii, iar dacă aceasta eşuează se apelează la instanţele româneşti competente de la domiciliul Clientului.

16. Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat şi care expira după o perioadă predefinita, pentru a putea beneficia de promoţii sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului instapure.ro îşi rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoţiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înştiinţare, alte formalităţi sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienţilor instapure.ro, alterarea conţinutului site-ului, încercarea de afectare a performanţelor serverelor instapure.ro, deturnarea conţinutului livrărilor către terţi etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

17. Dispoziţii finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
Termenii şi condițiile prezentate respectă legislaţia în vigoare: Legea 365/2002 privind comerţul electronic şi Legea 51/2003 pentru aprobarea O.G. 130/2000 referitoare la regimul juridic al contractelor la distanţă.
Actualizat la data de 01.09.2019: AQUAPIK SRL– instapure.ro.