Toate sistemele de filtrare Instapure au o garanţie de 12 luni de la data cumpărării acestora.

Reclamaţiile sunt acceptate numai dacă se poate proba data cumpărării produsului  (factura, bon de casă sau chitanţă) împreună cu ambalajul original. Produsul îşi pierde automat garanţia dacă se constată că a fost supus unor acţiuni mecanice (lovituri, zgârieturi, fisuri, etc) sau s-a acţionat asupra lui într-un mod neadecvat cu diferite scule sau dispozitive.

După caz, produsul va fi reparat sau înlocuit de către firmă importatoare în cazul în care acesta a fost folosit în conformitate cu instrucţiunile de folosire şi nu se constată acţiuni mecanice asupra lui.

Garanţia se referă strict la calitatea pieselor ce compun filtrul şi nicidecum a accesoriilor de etanşare la montaj (garnituri) sau a consumabilelor (cartuşul filtrant).
În cazul în care apa provenită de la furnizorul local prezintă impurităţi majore (nisip, rugină sau alte sedimente), vă recomandăm să montaţi un filtru decantor cu pahar pentru impurităţi în amonte de sistemul filtrant Instapure (de regulă la intrarea racordului de apă în locuinţă)

Orice reclamaţie ce priveşte obturarea căilor de scurgere a filtrelor cu astfel de impurităţi nu va fi privită ca fiind un defect de fabricaţie, ci ca pe o folosire neconformă şi ca atare nu se va supune termenilor şi condiţiilor de garanţie.

Cartuşul filtrant este un consumabil, având o capacitate de filtrare optimă de cca 750 L (filtrele F2, F3), respectiv 380 L (filtrele F8) de apă, tradus printr-o durată medie de viaţa de 2-3 luni în funcţie cantitatea şi calitatea apei oferite de către furnizorul local.